Tootmisseadmed

Esileht / Teenused / Tootmisseadmed
Tootmisseadmed 2017-07-25T22:04:19+00:00

Tootmisseadmete projekteerimine ja valmistamine

Projekteerime ja valmistame tootmisseadmed elektroonika ja mehaanika valdkonnas tegutsevatele tootmisettevõtetele.  Arendame tootmisseadmed, mis arvestavad teie tootmise ja toote eripäradega. Valmistame seadmete raamid ning töökoha sisseseade, arendame vajalikud rakised ja transportsüsteemid. Pakume erineva automatiseerituse tasemega tootmisseadmeid, mis arvestavad teie tootmismahtude ning tööoperatsioonidega. Vajadusel teeme olemasolevate tootmisseadmete täiustusi, tööstusautomaatika ümberprogrammeerimist või seadmete muudatusi. Seadmete arendamiseks pakume ka eraldi tootearenduse ja masinaehitusliku projekteerimise teenust. Kasutame kvaliteetseid komponente usaldusväärsetelt tootjatelt.

Tootmisseadmete funktsioonid

Tootmisseadmed võivad täita erinevaid tööoperatsioone, mis on seotud ühe või mitme tootmisahelas oleva tegevusega. Automatiseeritud tootmisseadmete puhul on võimalik luua kompaktne tootmisseade, mis on suuteline täitma palju erinevaid funktsioone:

 • Sorteerimine ja positsioneerimine
 • Töötlemine
 • Koostamine
 • Kvaliteedi kontroll
 • Pakendamine
 • Testimine
 • Transportimine
Eraldiseisev kompaktne tootmisseade

Tootmisseadmete ühendamisel konveiersüsteemiga on võimalik luua tootmissüsteem, kus toodete transpordiks ühest tootmisetapist teise kasutatakse automatiseeritud konveierite abi.

Automatiseeritud konveiersüsteem

Tootmisseadmete projekteerimine

Pakume tööstusettevõtele tootmisseadmete projekteerimise ja arendamise teenust. Arendame tootmisseadmed ettevõtte siseseks kasutamiseks või müügi eesmärgil.

 • 3D modelleerimide
 • Tööjoonised
 • Tugevusarvutused
 • Projektijuhtimine
 • PLC kontrollerid ja tööstusautomaatika
 • Pneumaatika
 • Komponentide ja tehnoloogia valik
 • Testimine
Tootmisseadmete projekteerimine

Tootmisseadmeid on võimalik projekteerida erineva automatiseerituse tasemega:

 • Madala automatiseerituse tasemega tootmisliinidel toimuvad tööoperatsioonid enamasti käsitsi või manuaalselt. Inimtööjõu rakendamise vajadus on suur ning seadistamise aeg on pikk.
 • Keskmise automatiseerituse tasemega ehk poolautomaatsete tootmisliinide puhul automatiseeritakse töömahukad või toote seisukohal kriitilised tööprotsessid. Nii vähendatakse tööjõukulusid ning vähendatakse kvaliteediprobleemide riski.
 • Kõrge automatiseerituse tasemega ehk täisautomaatsetel tootmisliinidel tehakse tööoperatsioonid automaatselt ning inimese roll on jälgida või sekkuda ainult seadistamise ajaks.

Projekteerimie ja vamistame sobivad tootmisseadmed ja tootmisliinid just Sinu tootmisettevõttele!

Meiega suhtlemine on lihtne – vastame kiirelt ja oleme paindlikud.