Slider

Tootmisliinid

Valmistame tootmisliine elektroonika, autotööstuse ja mehaanika valdkonna tootjatele. Sobiva automatiseerituse taseme ja tootmiskoguste saavutamiseks pakume nii poolautomatiseeritud kui täielikult automatiseeritud tootmisliine. Levinud lõpptooted, mis tulevad meie poolt valmistatud tootmisliinidelt on elektroonikamoodulid, autotööstuse komponendid ning mehaanilised koostud.

Vaata lisa

Robotsüsteemid

HOOB pakub robotiseerimise lahendusi tootmises esinevate operatsioonide läbiviimiseks. Arendame ja paigaldame robotsüsteemid vastavalt kliendi tootmise iseärasusi silmas pidades. Robotsüsteemides kasutame 4-6 teljelisi tööstusroboteid ja koostööroboteid. Spetsiifiliste protsesside puhul rakendame ka SCARA ja karteesian tüüpi roboteid.

Vaata lisa

Testsüsteemid

Pakume pool – ja täisautomaatseid testsüsteeme toote funktsioonide kontrollimiseks. Valmistame testseadmed vastavalt kliendi toote funktsioonidele ja spetsifikatsioonile. Meie testsüsteeme saab kasutada tootmise erinevates faasides – liini siseselt, liini lõpptestina või eraldiseisva testsüsteemina. Sõltuvalt vajadusest on võimalik testsüsteem integreerida koostamisprotsessi.

Vaata lisa

Konveierid

HOOBi konveierid kasutavad standardiseeritud lahendusi, mida kohandatakse vastavalt kliendi rakendusele. Pakume lintkonveiereid, kettkonveiereid ja rullkonveiereid (vabajooksu ja motoriseeritud). Lisaks standardsetele konveieritele valmistame komplektseid konveiersüsteemide lahendusi, mis on projekteeritud vastavalt kliendi vajadusetele

Vaata lisa

Tööjaamad ja rakised

Valmistame tootmisoperatsioonide läbiviimiseks manuaalseid ja poolautomaatseid tööjaamu ning rakised. Pakume nii standardseid lahendusi kui kliendi vajadustele kohandatuid ergonoomilisi koostejaamu ja fikstuure. Rakis ehk fikstuur tagab toote õige kinnitamise ja positsioneerimise paljude tootmisega, töötlemisega või toote testimisega seotud tegevuste juures.

Vaata lisa

EAS on otsustanud toetada arendusprojekti “HOOB OÜ Arenguprogramm”.

Arendusprojekti eesmärk on tööprotsesside efektiivistamine ja toodete arendamine. Projektiga viiakse 18 kuu jooksul ellu ettevõtte arengukava esimese etapi tegevused.

Projekti maht on 685 447 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 376 996 eurot.

Ettevõtluse arendamise projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF).

Vaata lisa

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist