Tootmisliinid

HOOB valmistab tootmisliine elektroonika, autotööstuse ja mehaanika valdkonna tootjatele.

Levinud lõpptooted, mis tulevad meie poolt valmistatud tootmisliinidelt on elektroonikamoodulid, autotööstuse komponendid ning mehaanilised koostud.

Kasutame standardiseeritud tehnilisi lahendusi, mis on kohandatud iga kliendi vajadustele.

Sobiva automatiseerituse taseme ja tootmiskoguste saavutamiseks pakume nii poolautomatiseeritud kui ka täisautomatiseeritud tootmisliine.

Automatiseeritud tootmisliinid

Meie poolt pakutavad automatiseeritud tootmisliinid tagavad kõrge täpsuse ja tootlikkuse. Täielikult automatiseeritud tootmisliini abil on võimalik toota kõrge kvaliteedi ja täpsusega tooteid suurtes kogustes. Meie masinates kasutatavad automaatikasüsteemid on loodud toetama Tööstus 4.0 eesmärki – tõhusalt juhitud tarneahel, mis võimaldab isikupärastatud tootmist.

Poolautomatiseeritud tootmisliinid

Poolautomatiseeritud tootmisliinide puhul automatiseerime töölõigud, mis on inimese jaoks rutiinsed, liialt keerukad või ohtlikud. Need on tööoperatsioonid, kus on vajalik automatiseeritud masina kiiret, täpsed ja efektiivset tegutsemist. Nii on võimalik vabastada liini operaatoreid neile sobivamate töölõikude jaoks.

Tootmisliini funktsioonid

 • Toodete koostamine
  • Detailide positsioneerimine
  • Haaramine
  • Asetamine
 • Kõrget täpsust nõudvate detailide montaaž
  • Pressimine
  • Kruvimine
  • Termopasta peale kandmine
  • Liimimine
 • Materjali ettevalmistus operatsioonideks
  • Detailide söötmine
  • Doseerimine
 • Operatsioonide visualiseerimine
  • Operaatorile visuaalsed juhised
  • Protsessi efektiivsuse kuvamine
 • Liini sisene testimine
  • Elektriline testimine
  • Funktsionaaltest
  • Lekketest
 • Toote või detailide transport
  • Konveierid
 • Markeerimine, märgistamine
 • Pakkimine
 • Alusele ladumine

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist