Tootmisliinid

Esileht / Teenused / Tootmisliinid
Tootmisliinid 2017-07-24T08:54:32+00:00

Projekteerime ja valmistame tootmisliinid

Meie põhitegevuseks on tootmisliinide arendamine, projekteerimine, valmistamine ning paigaldamine elektroonika ja mehaanika valdkonnas tegutsevatele tootmisettevõtetele. Arendame tootmisliinid vastavalt teie ettevõttele tootmisprotsessidele ning püüame leida optimaalseimaid lahendused toodete efektiivseks tootmiseks. Pakume nii eraldiseisvaid tootmisliine, kui ka keerukaimaid tootmissüssteeme. Tootmissüsteem võib koosneda mitmest tootmismoodulist ning on ühendatud ühtseks süsteemiks konveierite abil.

Aitame leida lahendused, mis sobivad just teie ettevõtte tootmisprotsesside automatiseerimiseks. Targalt valitud automatiseerituse tase ja õige tehnoloogia valik tagab efektiivse ja paindliku tootmise ning vajalikud tootmismahud.

Konveieritega tootmisliin

Tootmisliinide kasutamine tootmises

Tootmisliinide kasutamine võimaldab jaotada tootmisprotsessi etappideks. Töö lõikudeks jagamine teeb tootmise lihtsamaks ja töötajatele arusaadavamaks. Kõrge kvaliteediga tööoperatsiooni on nii kergem korrata. Tööoperatsioonide korratavatus tagab kvaliteetse toodangu ning vähendab toote omaduste kõikumisi. Erinevate tööjaamade vahel transporditakse tooteid rullteede või konveierite abil. Toote koostamiseks kuluv aeg lüheneb, sest töötajad ei pea toote transportimiseks enam aega kulutama. Automatiseeritud tootmisliini puhul saab töötajate arvu veelgi vähendada. Tootmisliini seadmetele saab paigaldada juhtsüsteemi, mis võimaldab kogu tootmisliini automatiseeritud juhtimist. Inimese roll on tootmist jälgida ning vajadusel seadistamiseks sekkuda.

Miks on tootmisliinide rakendamine kasulik?

  • töölõikude jaotamine etappideks võimaldab lühendada töötajate väljaõppe aega
  • toodangu omaduste väiksem kõikumine tagab kõrgema kvaliteedi
  • toodete transportimiseks ühest töökohast teise kulub vähem aega
  • toote koostamine kiireneb
  • automatiseeritud tootmisliinid vähendavad vajamineva tööjõu hulka

Automatiseeritud tootmisliinid

Automatiseeritud tootmisliinid sobivad peamiselt seeria – ja masstootmises olevatele toodetele, kus tarvis tagada piisav tootmiskogus, kõrge kvaliteet ning standardiseerida protsessid. Üldjuhul on kasulik alustada nende tööoperatsioonide automatiseerimisega, millest tekib tootmise tulemuslikkuse seisukohalt kõige suurem kasu. Tootmise automatiseerimisel kasutatakse juhtimiseks tööstusautomaatikat (arvuteid ja kontrollereid), mis sisaldavad vajalikku tarkvara tootmisprotsessi läbiviimiseks. Nii on võimalik kasutada täpsed andureid ja täitureid, mis tagavad töö kõrge korratavuse ja suure täpsuse. Sageli kasutatakse automatiseerimist suurt täpsust nõudvate tootmisprotsesside juures, kus inimliku vea tegemise oht on suur. Kui selline tööoperatsioon on toote funktsionaalsuse seisukohalt tähtis, tuleks rakendada ka automatiseeritud kvaliteedikontrolli (masinnägemine). Automatiseeritud tootmisliin võimaldab läbi viia ka need töölõigud, mis ei ole inimese jaoks mugavad või ohutud (rutiinne töö või tervisele ohtlikud töölõigud).

Tootmisliin

Projekteerimie ja vamistame sobivad tootmisseadmed ja tootmisliinid just Sinu tootmisettevõttele!

Meiega suhtlemine on lihtne – vastame kiirelt ja oleme paindlikud.