Tootmise automatiseerimine

Esileht / Teenused / Tootmise automatiseerimine
Tootmise automatiseerimine 2017-07-25T22:02:46+00:00

Automatiseerime tootmisprotsessid

Projekteerime ja valmistame tootmise automatiseerimise lahendusi mehaanika – ja elektroonikavaldkonna tootmistele. Pakume nii üksikute tootmisprotsesside automatiseerimise teenust kui ka “võtmed kätte” projekte. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner tootmisettevõtele pakkudes vajalikke automatiseeritud lahendusi efektiivseks toomiseks.

Tootmisprotsesside Automatiseerimine

Tehnoloogiad automatiseerimiseks

Leiame tehnoloogiad, mis sobivad just teie ettevõtte tootmisprotsesside automatiseerimiseks. Targalt valitud automatiseerituse tase ja õige tehnoloogia valik tagab efektiivse ja paindliku tootmise ning vajalikud tootmismahud.

Automatiseerimiseks kasutame: 

  • loogikakontrollerid ja arvutid (PLC
  • kasutajaliidesed ja tarkvara (HMI)
  • tööstusrobotid (koostamisrobotid, pakkimisrobotid, jne)
  • sensorid ja kaamerad (masinnägemine)
  • pneumaatika (silindrid, klapid, haaratsid)
  • hüdraulika (pumbad, silindrid, mootorid)
  • mehhatroonika (elektrimootorid, servomootorid)
Automatiseeritud tootmisliin

Miks automatiseerida?

  • Tootmise automatiseerimine aitab suurendada töö efektiivsust ja tõsta toote kvaliteeti.
  • Automaatsüsteemid vähendavad praaktoodete osakaalu, võimaldavad optimeerida energiatarbimist ning muuta tootmine keskkonnasäästlikumaks.
  • Tehnoloogia abil on võimalik teie tootmises tagada ohutu töökeskkond ja töötajate ergonoomika.

Tootmisprotsesside automatiseerimine

Aitame teil luua tootmisprotsessid, mis on sobivad automatiseeritud tootmiseks. Tootmise automatiseerimisel on tähtis osa tööprotsesside optimeerimisel ja kohandamisel, et tehtud investeering tagaks võimalikult suure tootlikkuse. Tootmisprotsesside parendamisel on oluline arvestada nii tootmist ettevalmistavate (tootmise varustamine materjalidega, eelkoostamine või toote detailide valmistamine, jne) kui ka tootmist läbiviivate tegevustega (toodete lõppkoostamine, toote kvaliteedikontroll ja testimine, toodete pakkimine, jne).

Automatiseerimine

Sageli ei ole mõttekas automatiseerida tootmisega seotud tegevusi. Tulemusliku automatiseerimise üheks osaks on leida just need töölõigud, mille juures tehnoloogia rakendamine annaks tootmisprotsessile olulise tootlikkuse kasvu. Nii on võimalik saavutada automatiseerimisest maksimaalne kasu väiksemate kulude juures.

Meie eesmärk on pakkuda sobivaid tehnilisi lahendusi just Sinu tootmisettevõttele!

Meiega suhtlemine on lihtne – vastame kiirelt ja oleme paindlikud.