Testseadmed

Esileht / Teenused / Testseadmed
Testseadmed 2018-01-28T23:05:37+00:00

Projekteerime ja valmistame testseadmed tootmisse

Arendame testseadmed ja testsüsteemid tootmiliinidele või toote testimisega seotud tegevuste läbiviimiseks. Toote testimine on vajalik tootmisprotsessi ja toote kvaliteedi tagamiseks.

Testseadmed ja testsüsteemid aitavad kontrollida alamkoostu või lõpptoote kriitilisi funktsioone, tuvastada defektseid tooteid ning registreerida toote tööparameetreid. Testseadmete abil on võimalik koguda valmistatud toodete ja tootmisprotsessi kohta vajalikku informatsiooni, mida saab kasutada tulemusnäitajate analüüsiks.

Testseadmed ja testsüsteemid

Miks kasutada automatiseeritud testseadmeid?

Seeriatootmise ja masstootmises kuluks manuaalselt kõikide toodete testimiseks väga palju aega. Testseadmete abil on võimalik toote testimist automatiseeridaning seeläbi hoida kokku töötajate aega. Testsüsteem kontrollib, kas toote omadused vastavas toote spetsifikatsioonile ning vajadusel annab märku toote vigadest.

Toote funktsionaalne testimine

Arendame seadmed toote funktsionaalseks testimiseks. Tavaliselt viiakse funktsionaalne test läbi tootmisliini viimases faasis. Seda nimetatakse lõplikuks kvaliteedikontrolliks ehk lõpptestiks. Lõppetesti eesmärk on veenduda, et valmistatud toode vastab soovitud parameetritele.

Enamlevinud testitavad funktsioonid: 

  • Komponendi või detaili olemasolu (kaamerate, andurite abil kontroll).
  • Toote koostamise kontroll (masinnägemise abil kontroll).
  • Nuppude kontroll (jõu, käigu, aktiveerumise kontroll silindri või mootoriga surumisel).
  • Pöördlüliti funktsionaalsus (silindri või samm-mootori pööramine).
  • LED indikaatorite tuvastamine (andurid või kaamerad).
  • Värvi, kuju, mõõtmete kontrollimine (masinnägemise abil).
  • Markeerimise kontroll (koodilugejad, andurid või kaamera).

Testseade võib ühenduda toote trükkplaadiga, mille abil testseadme tarkvara saab testitavada tootega suhelda. Nii on võimalik toote tööolukorra matkimiseks sobiv töökeskkond luua. Samuti võivad testseadmel olla mehaanilised manipulaatorid, mis matkivad toote tööolukorda (nuppude aktiveerimine, rõhu tekitamine jne).

Testrakise projekteerimine trükkplaadile

Meie eesmärk on pakkuda sobivaid tehnilisi lahendusi just Sinu tootmisettevõttele!

Meiega suhtlemine on lihtne – vastame kiirelt ja oleme paindlikud.