Tööstuslikud kaamerasüsteemid

Esileht / Teenused / Masinnägemine / Tööstuslikud kaamerasüsteemid
Tööstuslikud kaamerasüsteemid 2018-06-26T08:59:33+00:00

Tööstuslikud kaamerasüsteemid

Projekteerime ja arendame masinnägemissüsteeme tööstus – ja tootmisettevõtetele. Pakume võtmed kätte lahendusi – analüüsime koostöös kliendiga tootmisprotsessi, valime sobivad tööstuskaamerad, arendame vajaliku tarkvara ning paigaldame ja testime tehnilise lahenduse. Meie eesmärk on tööstuskaamerate abil muuta kliendi tootmine efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Tööstuskaamerad

Cognex masinnägemissüsteemide arendamine

Masinnägemislahenduste arendamiseks ja testimiseks kasutame katsestendi, kus on võimalik erinevaid kaamerate asukohti ja valgustuse lahendusi testida. Meie kasutuses on Cognexi laborikomplekt, mis annab võimaluse testida erinevaid objektiive, valgustuslahendusi ning filtreid.

Oleme läbinud Cognex In-Sight Spreadsheet Standard & Advanced koolitused.

HOOB OÜ masinnägemise katsestend

Masinnägemise rakendused

Automatiseeritud tootmissüsteemides leiab masinnägemine üha rohkem rakendamist. Tööstuslike kaamerate ja tarkvara abil on võimalik tuvastada tooteid või selle omadusi tootmisliinil. Sageli kasutatakse masinnägemissüsteemi ka toote kvaliteedi kontrollimisel või teistes operatsioonides, kus on inimesel oma silmaga defekte raske tuvastada. Tootmisliinil, kus liigub sadu detaile minutis, on õigesti valitud kaamera ja resolutsiooni korral masinnägemissüsteem võimeline tuvastama  detaile, mis inimsilmale liiga väikesed. Samal ajal loendades üles detailid ning edastades info töödeldud kujul juba järgmisse tootmisetappi.

Lisaks kiirusele ja täpsusele annab masinnägemine võimaluse testida ja kontrollida tooteid ilma füüsilise kontaktita. Nii väheneb kvaliteedikontrolliks vajalik aeg, mehaaniliste komponentide osatähtsus ning vajalik inimressurss. Samuti aitab masinnägemine tõsta tööohutust ohtlikkes keskkondades ja sobib kasutamiseks kõrget puhtust nõudvates ruumides.

Keeruliste automaatikasüsteemide korral võib kaamera vähendada oluliselt vajalike andurite arvu ning seeläbi muuta kokkuvõttes süsteem lihtsamaks.

Toote tuvastamine

  • Toote tuvastamine kuju või mõõtmete alusel.
  • Toote tuvastamine töötluse või teiste omaduste alusel.
  • Asukoha ja positsiooni tuvastamine, koordinaatide määramine.
  • Toodete loendamine liikuvalt pinnalt või konveierilt.
Kaamera kontroll - toote tuvastus

Kvaliteedikontroll

  • Detailide ja toodete mõõtmine.
  • Toodete kvaliteedikontroll, oluliste omaduste ja elementide tuvastus.
  • Koostamise kontroll, puuduolevate komponentide tuvastamine.
Kaamera kontroll - toote mõõtmine

Tekstide, riba – ja maatrikskoodide lugemine

  • Tekstide lugemine, siltide kontroll.
  • Riba – ja maatrikskoodide lugemine.
  • Värvide tuvastus, läikivate pindade ja LED-ide värvituvastus.
Kaamera kontroll - koodide lugemine

Meie eesmärk on pakkuda sobivaid masinnägemise lahendused just Sinu tootmisettevõttele!

Meiega suhtlemine on lihtne – vastame kiirelt ja oleme paindlikud.